Wellerlooise Post

redaktie@wellerlooisepost.nl
Loes van Bon
Venweg 2
5856 CB WELLERLOOI
0478-562186

Stichting Dorpsblad Wellerlooise Post

De Wellerlooise Post (WP) komt wekelijks uit in Wellerlooi en op woensdag/donderdag bezorgd bij de abonnees. De officiële verschijningsdag is op zaterdag.

Verenigingen en adverteerders kunnen kopij inleveren tot zondag 18.00 uur op Venweg 2. Kopij via e-mail geniet de voorkeur via redaktie@wellerlooisepost.nl

Advertenties van particulieren graag in een gesloten envelop voorzien van naam en advertentiegeld op hetzelfde adres. Indien geen geld is bijgesloten, wordt de advertentie niet geplaatst.

Advertentietarieven:
Hele (A5) pagina € 12,–
Halve pagina € 6,–
Kleine advertentie € 3,–

Abonnement
Het abonnementsgeld (€ 7,– per jaar ) wordt bij voorkeur via automatische incasso geïnd. 
Heeft u nog geen abonnement of wilt u overgaan tot automatische incasso, neem dan even contact op met de redaktie.