Vergaderdata dorpsraad 2021

Alle vergaderingen starten om 20.00u in gemeenschapshuis ’t Luukske. Zorg dat je ongeveer rond 19.45u aanwezig bent voor een open (algemene leden) vergadering. Zodat we samen de tafels, stoelen, koffie en thee klaar kunnen zetten. We ruimen ook gezamenlijk op na afloop van de vergadering.

1. Maandag 15 maart: Open bestuursvergadering

2. Maandag 14 juni: Gesloten bestuursvergadering

5. Maandag 27 september: Algemene ledenvergadering

6. Maandag 13 december: Open bestuursvergadering

maart:
– Bedrag + routing leefbaarheidsbudget dit jaar bespreken.

juni:
– Aanvragen leefbaarheidsbudget doornemen + nomineren.

September ALV:
– Stemmen leefbaarheidsbudget.
– Stemmen (nieuwe) bestuursleden.
– Verslag kascontrole.
– Jaarverslag en financieel verslag bespreken.
– Eventueel huishoudelijk reglement aanpassen.

December
– Vergaderdata volgend jaar plannen.