Notulen Dorpsraad

NOTULEN vergadering Dorpsraad 13-12-2021

NOTULEN vergadering Dorpsraad 14-06-2021

NOTULEN algemene ledenvergadering Dorpsraad 14-12-2020

NOTULEN vergadering Dorpsraad 28-09-2020

NOTULEN Algemene ledenvergadering 30 september 2019

NOTULEN vergadering Dorpsraad 15-06-2020

NOTULEN vergadering Dorpsraad 25-11-2019

NOTULEN vergadering Dorpsraad 13 mei 2019

NOTULEN Algemene ledenvergadering 20 september 2018

NOTULEN vergadering Dorpsraad 11 februari 2019

NOTULEN vergadering Dorpsraad 28 november 2018

NOTULEN vergadering Dorpsraad 28 juni 2018

NOTULEN vergadering Dorpsraad 14 mei 2018

NOTULEN Algemene Ledenvergadering 15 maart 2018

NOTULEN vergadering Dorpsraad 1 februari 2018

NOTULEN Algemene jaarvergadering 21 september 2017

NOTULEN vergadering Dorpsraad 30 november 2017

NOTULEN vergadering Dorpsraad 29 juni 2017

NOTULEN vergadering Dorpsraad 11 mei 2017

NOTULEN Algemene jaarvergadering 16 maart 2017

NOTULEN vergadering Dorpsraad 26 januari 2017

NOTULEN vergadering Dorpsraad 1 december 2016

NOTULEN algemene jaarvergadering 27 oktober 2016

NOTULEN vergadering Dorpsraad 8 september 2016

NOTULEN vergadering Dorpsraad 30 juni 2016

NOTULEN bestuursvergadering 26 mei 2016

NOTULEN algemene jaarvergadering 28 april 2016

NOTULEN 18 februari 2016