Huisregels

U heeft de mogelijkheid om te reageren op nieuwsartikelen. Daarnaast kunt u ook artikelen met en zonder foto’s naar de redactie toesturen (via redactie@wellerlooi.info). Op deze manier willen we u betrekken bij het nieuws en u de kans geven uw mening te uiten over, of bijdragen te leveren aan, wat er in de Wellerlooise samenleving gebeurt.

Bij het uiten van uw mening wordt u wel geacht zich te houden aan de huisregels. Doet u dat niet, dan wordt uw bericht verwijderd. Hardnekkige overtreders van de huisregels worden voor een bepaalde periode, of definitief, geblokkeerd.
Hierover wordt niet gecommuniceerd.

Huisregels

  • Houd u aan de wet. Dat betekent dat u niet mag discrimineren (op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, etc.). Dat geldt ook voor oproepen tot geweld en/of haat.
  • Ga fatsoenlijk en respectvol met elkaar om. Daag mensen gerust uit, maar hou het sportief. Scheldpartijen en beledigingen voegen niets toe aan een bericht of discussie.
  • Bijdragen die niet onderbouwde beschuldigingen bevatten zijn niet toegestaan.
  • Bijdragen moeten over lokale onderwerpen gaan, of over mensen uit de lokale gemeenschap.
  • Maak uw reactie/bijdrage niet te lang. Hele verhandelingen over een bepaald onderwerp worden door de meeste lezers als saai ervaren.
  • Reageer op de inhoud van het artikel, niet over de vorm of de relevantie ervan.
  • Plaats geen commerciële boodschappen, spam of irrelevante verwijzingen naar andere websites.
  • Schrijf duidelijk Nederlands of …. ien ut Lots. Maak geen berichten die (grotendeels) bestaan uit hoofdletters of vreemde tekens.