Notulen dorpsraad

De vastgestelde notulen van de vergadering van de dorpsraad van 14 juni 2021 staan op de site. KLIK HIER