Uitnodiging algemene ledenvergadering dorpsraad

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 27 september 2021. De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Luukske. Maximaal 75 personen toegestaan en denk aan de op dat moment geldende coronaregels.

Agenda:

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
2. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering 14-12-2020;
3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
– Terugkoppeling toekomst kermis Wellerlooi;
– Evaluatie hoogwater Wellerlooi;
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi;
5. Vaststellen nieuw huishoudelijk reglement;
6. Financieel jaaroverzicht 2019/2020;
7. Begroting 2021;
8. Belangrijke ingekomen stukken;
9. Presentaties leefbaarheidsbudget;
10. Voorstellen herkiesbare bestuursleden;
11. Stemmen (nieuwe) bestuursleden en leefbaarheidsbudget;
Korte pauze (tellen van de stemmen)
12. Uitslag verkiezing bestuursleden en leefbaarheidsbudget;
13. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
14. Rondvraag;
15. Sluiten vergadering.

Let op: Het stemmen op het leefbaarheidsbudget en herkiesbare bestuursleden is alleen voor leden aangemeld voor 1 januari dit jaar!

Graag tot dan!
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi