Interactieve paal op het schoolplein van de Catharinaschool

1-6-2021 Wist u dat er eind april op het schoolplein, vanuit de subsidie verduurSAMEN2030 van de gemeente Bergen, een interactieve muziekpaal geplaatst is? Deze paal geeft leuke spelideeën die aanzetten tot bewegen en samenwerken! Een speelidee is een korte voordracht die de kinderen vervolgens naar eigen inzicht kunnen uitvoeren. Alle opdrachten zijn gericht op lichamelijke beweging en samenspel.

Door via de voetpedaal te pompen wekken de kinderen zelf energie op. Is er genoeg energie? Dan kunnen ze op de drukknop drukken waarna er willekeurig één van de vele spellen geselecteerd wordt. Hinkelen, tikkertje, verstoppertje, alles komt aan bod.