Jaarverslag de Zonnebloem 2020 afdeling Well / Wellerlooi

31-3-2021

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar met alle Corona beperkingen. Er is door het bestuur weinig vergaderd, een enkele keer toen het nog mocht op gepaste afstand en 1x digitaal. Met de vrijwilligers is 1x op gepaste afstand in een grote zaal vergaderd.
We hebben afscheid genomen van enkele vrijwilligers (gestopt met vrijwilligerswerk) maar hebben tegelijkertijd ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. In 2020 waren er 2 vrijwilligers alweer 10 jaar en 2 vrijwilligers/bestuursleden 15 jaar bij de Zonnebloem. Natuurlijk zijn ze in het zonnetje gezet met in achtneming van de regels.
Helaas hebben we ons zeer gewaardeerd bestuurslid Annie van Opbergen door overlijden verloren. We hopen in 2021 nog versterking te krijgen in ons bestuur.
Ondanks alle beperkingen zijn alle vrijwilligers van de Zonnebloem Well/Wellerlooi weer volop bezig zijn geweest om zich in te zetten voor haar/zijn gasten. Klik hier voor het gehele jaarverslag.