Notulen dorpsraad

30-12-2020

De vastgestelde notulen van de algemene leden vergadering van de dorpsraad van 14 december 2020 staan op de site. KLIK HIER