Notulen dorpsraad

2-10-2020

De vastgestelde notulen van de vergadering van de dorpsraad van 15 juni 2020 staan op de site. KLIK HIER