Aanvragen leefbaarheidsbudget 2020

Iedere vereniging, stichting of organisatie kan weer een verzoek indienen om een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Je kunt je verzoek tot uiterlijk dinsdag 1 september a.s. indienen bij: secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl
In de bestuursvergadering van maandag 28 september worden de verzoeken besproken. Het bestuur zal dan vragen stellen aan de aanvrager(s) en bekijken of het aan de voorwaarden voldoet.
De goedgekeurde verzoeken worden in de algemene ledenvergadering van maandag 14 december gepresenteerd aan de leden en zij zullen hierover stemmen.
De complete voorwaarden en het reglement van het leefbaarheidsbudget vind je in het huishoudelijk reglement op wellerlooi.info.

Graag zien we de verzoeken tegemoet!

Bestuur Dorpsraad Wellerlooi