Notulen dorpsraad

17-6-2020

De vastgestelde notulen van de vergadering van de dorpsraad van 25 november 2019 staan op de site van de Dorpsraad. KLIK HIER