Werkzaamheden Vliespas en Gielenkamp

Medio juni start Gemeente Bergen met het woonrijp maken van de Vliespas en de Gielenkamp. Het betreft het aanbrengen van de definitieve bestrating in de rijbaan, de aanleg van het trottoir en de parkeervakken. De verwachte duur van de werkzaamheden bedraagt 6 tot 8 weken.

Bereikbaarheid
Vanwege deze werkzaamheden is het noodzakelijk om beide wegen af te sluiten voor verkeer. Om de hinder tot een minimum te beperken werken we in verschillende, zo kort mogelijke werkvakken. Wanneer een werkvak gereed is, starten we met het volgende werkvak.

Aanwonenden
De aanwonenden ontvangen van de gemeente en de aannemer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woning.

Meer informatie
Aannemersbedrijf Arie Laarakkers B.V. uit Sambeek voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, telefonisch via (0485) 34 83 83, of 14 0485 of via een e-mail naar info@bergen.nl