VerduurSAMEN2030-impuls

Subsidieregeling om duurzame initiatieven mogelijk te maken

Gemeente Bergen heeft een belangrijke en mooie ambitie: een energieonafhankelijk Bergen in 2030. Om deze ambitie waar te maken, verdienen duurzame initiatieven een impuls. Hiervoor heeft gemeente Bergen een subsidieregeling opgesteld. Je kunt subsidie aanvragen voor:

  1. het oprichten van een lokale energiecoöperatie;
  2. projecten gericht op bewustwording van inwoners;
  3. energiebesparende maatregelen in particuliere koopwoningen.

Oprichten lokale energiecoöperatie

Wat zou het mooi zijn als er straks in elk dorp van onze gemeente een energiecoöperatie actief is. In een energiecoöperatie denk je samen met andere inwoners na over hoe energie op te wekken en te besparen. Door de krachten te bundelen, ben je samen in staat om flinke stappen te zetten. Voor het oprichten van de energiecoöperatie kun je subsidie aanvragen.

Projecten gericht op bewustwording

Er zijn duizend-en-één manieren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Gemeente Bergen vindt het belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van wat duurzaamheid inhoudt en op welke manieren zij er een bijdrage aan kunnen leveren. Dit stimuleren we met de VerduurSAMEN2030-impuls. Voorbeelden van projecten die hieronder vallen zijn: een energiebattle waarin inwoners elkaar uitdagen om zoveel mogelijk energie te besparen of een gezamenlijk bezoek aan een voorbeeldproject.

Energiebesparende maatregelen in particuliere koopwoningen

Met de VerduurSAMEN2030-impuls wil de Gemeente Bergen ook woningeigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Iedere maatregel die in een woning wordt genomen, draagt bij aan het waarmaken van de gezamenlijke ambitie. Denk aan het aanbrengen van het juiste isolatiemateriaal of het gebruik van een slimme meter.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van VerduurSAMEN2030: www.verduursamen2030.nl/impuls. Hier kun je ook een subsidieaanvraag indienen. Voor vragen kun je een mail sturen naar verduursamen2030@bergen.nl.