Voorontwerp-bestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer

Voorontwerp-bestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer

Begin dit jaar is Gemeente Bergen gestart met het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer. Deze ligt momenteel ter inzage. Het voorontwerp werken we vervolgens uit in een ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor is een officiële inzageprocedure in september waarbij u een zienswijze kunt indienen. Op basis hiervan worden het definitieve bestemmingsplan uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad december dit jaar. Indien toekomstige coronamaatregelen invloed hebben op het verdere proces, stellen we u hiervan op de hoogte.

Voorontwerpbestemmingsplan
Woensdag 29 april is het voorontwerpbestemmingsplan, dat voor Energieland-goed Wells Meer is opgesteld, gepubliceerd. Dit plan ligt van donderdag 30 april tot en met woensdag 10 juni ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak maken via 0485-348 383. U kunt de stukken ook digitaal vinden via www.bergen.nl en via www.energielandgoedwellsmeer.nl/bestemmingsplan.

Inspraakreactie indienen
Wilt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan? Via onderstaande wegen kunt u reageren:

• Via een mail naar wellsmeer@bergen.nl.

• Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L, onder vermelding van ‘Wells Meer’.

• Telefonisch via 0485-348 383. Voor het indienen van een inspraakreactie dient u 24 uur van te voren een afspraak te maken via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.

• Mondeling in het gemeentehuis. U dient hiervoor 24 uur van tevoren een afspraak te maken via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl. Uiteraard houden we bij een fysieke afspraak rekening met de huidige coronamaat- regelen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.

Meer informatie?
Kijk op onze website www.energielandgoedwellsmeer.nl voor meer informatie en het laatste nieuws.