Geen bijeenkomsten KBO Wellerlooi i.v.m. Coronavirus

12-3-2020

Gelet op de recente ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus en het advies van het RIVM om geen bijeenkomsten meer te organiseren met kwetsbare groepen heeft het bestuur van de KBO Wellerlooi het volgende besloten.

Tot nadere order worden er geen KeuvelKamer bijeenkomsten meer gehouden op de woensdagochtend. Ook zal de geplande themamiddag op 19 maart a.s. komen te vervallen.

We begrijpen dat dit tot teleurstelling leidt bij onze leden wetende dat meerdere uitkijken naar het wekelijks samenzijn in de KeuvelKamer. De gezondheid van onze leden staat echter voorop en om deze reden zijn we dan ook tot dit besluit gekomen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur KBO Wellerlooi