Notulen dorpsraad

02-12-2019

De vastgestelde notulen van de vergadering van de dorpsraad van 13 mei 2019 staan op de site van de Dorpsraad. KLIK HIER