Historie Wellerlooi

Tuindorp

 08-04-'14
 UIT DE WEGWIJZER van 1978

 

 

 

 

 
Wegwijzer2

 

UIT DE WEGWIJZER van 1978, HISTORIE VAN WELLERLOOI, door toenmalig Gemeentesecretaris Meester J. Donker

 

Kerk wellerlooi 1888  PAROCHIE KLIK HIER

 

Tuindorp  HET TUINDORP KLIK HIER

 

De Hamert 1910HET LANDGOED DE HAMERT

 

Huize RoobeekROOBEEK

 

DE STALBERG

In één van de straatnamen' van Wellerlooi wordt de herinnering aan 'het slot de Stalberg bewaard. Dit slot heeft gelegen op een heuvel nabij de Maas ongeveer ter hoogte van' de plaats, waar thans aan de Rijksweg kilometerpaal 89 staat.

In een legende met betrekking tot de Staiberg wordt verhaald dat deze burcht werd bewoond door edellieden, die het minder edele bedrijf van roofridder uitoefenden.

Volgens de sage lieten die roofgierigen enige van hun paarden averechts beslaan, zodat de indrukken van de hoefijzers op de losse grond nimmer het juiste spoor aanduiden. Zo kon men menen, dat de heren, afwezig waren, terwijl zij juist in hun toren op de loer lagen en omgekeerd waren zij op rooftocht, wanneer men uit de verse sporen van de paardehoeven meende' te moeten besluiten, dat zij pas hun sterkte waren binnengereden. De gevangenen die zij maakten, waren meestal kooplieden. Zij sloten deze op in een hechte toren of in een onderaards hol en lieten ze niet dan tegen een zware losprijs vrij. Dit duurde zolang tot machtige vcrsten een einde maakten aan die stroperijen, de heren doodden of verdreven en het slot met de grond gelijk maakten.

Omtrent het werkelijke verleden van deze burcht is niét zoveel bekend. Aan een publicatie in de Maasgouw van 1899 is het volgende ontleend.

In augustus 1897 zijn ter plaatse opgravingen gedaan. Men heeft toen ongeveer 2 ½ meter onder de begane grond restanten gevonden van muren ter dikte van 75 cm. Dit was kennelijk een overblijfsel van een vierkant bouwwerk met zijden ter lengte van 5 meter. In de fundamenten zijn een laag van ijzersteen en een van stukken tuf of vulkanisch tras aangetroffen. De bovenste laag bestond uit Maas- of veldkeien. die met mortelspecie verbonden waren. Uit het een en ander is de conclusie getrokken, dat het gebouw zeker is opgetrokken vóór de 15e eeuw. Aangenomen wordt dat de Stalberg en het slot Afferden, gelegen aldaar op de Heerenwaard, in de 14e of 15e eeuw als roversnesten verwoest, verbrand en geheel en al gesloopt zijn. De naam van de oude burcht is nog lang bewaard gebleven in de hoeve "Stalbergerhof". In oude stukken wordt deze hoeve genoemd "Stallberghs- of Lommshof in de Loij".

 

 
 
 
Geen activiteiten bekend