mcbc

Website: www.mcenbcdeloi.nl
Nico van Zinderen (voorzitter), Harry Martens (penningmeester),
Maria Rutten (secretariaat), 
Leo Deckers (bestuurslid),
Ron Crommentuijn (bestuurslid), Peter Vousten (bestuurslid)Motor en Brommerclub de Loi

De motor en brommerclub beschikt nu over een eigen website. Klik hier voor de website.

mc