dsc1

Catharinastraat 18Dorpsservicecentrum

Dorpservicecentrum "Het Centrum"
Catharinastraat 18
Wellerlooi

Boek voor een boek
Vanaf het begin is er de mogelijkheid om een boek te ruilen.
Zoals het er nu uit ziet begint dit ook te lopen.
Zijn er nog lezers die hier van gebruik willen maken deze zijn van harte welkom

Jeu de Boules
Zoals iedereen weet is er bij het Centrum een baan
voor gezellig een balletje te gooien
Op de dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn al een
paar mensen actief bezig.
Als je zin hebt kom een keer meedoen, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Of ga zelf op zoek naar mensen die een balletje willen gooien op een andere dag.

Stichting Dorpsservicecentrum
Een doelstelling van de Stichting Dorpsservicecentrum is het waarborgen van de uitgangspunten van het Dorpsservicecentrum: ontmoeten, winkelen en informeren. Is de gekozen formule goed? Worden de gemaakte afspraken nagekomen? Zijn er ontwikkelingen waardoor aanpassingen noodzakelijk zijn? De leden zijn de contactpersonen voor de inwoners van Wellerlooi. Ideeën en opmerkingen over het dorpsservicecentrum kunnen met hen worden besproken.

De stichting bestaat uit de volgende leden:
Frans Camps(voorzitter), Theo Janssen (penningmeester),Piet Derks, Marion Welvaarts