Dorpsraad Wellerlooi

De Dorpsraad Wellerlooi zet zich in voor een zo goed mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in de eigen kern.  Zij fungeert daarbij als schakel tussen de dorpsbewoners onderling, tussen de eigen inwoners en het gemeentebestuur en als vertegenwoordiger naar andere instanties. Een taak die de Dorpsraad alleen kan vervullen door goede communicatie met de dorpsbewoners. Welke wensen en behoeften leven er in het dorp? En hoe kan de Dorpsraad hieraan zo goed mogelijk gehoor geven?  Dit doet zij als (niet politiek gebonden) inspraak-orgaan voor beleidsplannen bij de gemeente, maar ook als organisator van lokale festiviteiten of als contactpersoon naar relevante partijen.

Iedere inwoner van Wellerlooi van 16 jaar en ouder is welkom zijn steentje bij te dragen en kan zich aanmelden als lid van de vereniging. De leden kiezen de bestuursleden en worden uitgenodigd voor twee algemene ledenvergaderingen per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Leden kunnen daar als toehoorder aanwezig zijn. De Dorpsraad buigt zich over uiteenlopende onderwerpen, zoals huisvesting, openbare voorzieningen, zorg en welzijn, sport en (verkeers)veiligheid. Alles wat wonen en werken in het dorp Wellerlooi aangaat. Daarnaast houdt de Dorpsraad een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, van waaruit zij zelf initiatieven kan ontplooien. Zo kan de vereniging de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd advies verlenen en kan zij actief aansluiting zoeken bij externe partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerking met andere dorpsraden binnen de gemeente.

De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en vinden plaats in Gemeenschapshuis “t Luukske” in Wellerlooi. De vergaderagenda en de notulen zijn voor iedereen terug te vinden op de website Wellerlooi.info.

Belangstellenden van 16 jaar en ouder en woonachtig in Wellerlooi kunnen zich kosteloos  als lid aanmelden door naam, geboortedatum en adresgegevens te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post in de brievenbus van ’t Luukske aan de Catharinastraat 49 5856 AS Wellerlooi.

Voorzitter          : Ingrid Bergmans ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Secretaris          : Annemarie de Mulder ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Penningmeester : Nicole v.d. Haghen  ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Overige bestuursleden:

Angèle Hermans
Gaby Maarse
Eric Janssen
Jan van de Ven
Willem Fleuren
Stefan Fleuren

Postadres: Catharinastraat 49 5856 AS Wellerlooi

Vergaderdata 2019 Dorpsraad Wellerlooi

Alle vergaderingen starten om 20.00u in gemeenschapshuis ’t Luukske. 

Maandag 11 februari: open bestuursvergadering
Maandag 13 mei: besloten bestuursvergadering 
Maandag 30 september: algemene ledenvergadering
Maandag 25 november: besloten bestuursvergadering

Notulen Dorpsraad Wellerlooi

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DORPSRAAD WELLERLOOI 

AKTE/STATUTEN DORPSRAAD WELLERLOOI

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR DORPSRAAD

MACHTIGINGSFORMULIER