Infoclub de Loi

info 03

12-02-'14
Tijdens een zeer druk bezochte vergadering van Infoclub de Loi in Feesterij De Smid werd Ton Deckers in het zonnetje gezet. 

Ton is vanaf de oprichting van de Infoclub lid en 20 jaar heeft hij de rol van secretaris vervuld. Voorzitter Piet Derks bedankte Ton voor zijn inzet en inbreng al die jaren en overhandigde een bloemetje en een kleine attentie.
 
Maurice Bergmans presenteerde de plannen van 't Luukske 3.0, Taste & Go en de ondernemers Eddy en Ellen Roelofs, uitbaters van DSC het Centrum. Samen zijn ze tot een gezamenlijk plan gekomen voor het accommodatiebeleid in ons dorp. Rekening houdend met alle verenigingen, de lagere school, met alle bewoners van Wellerlooi, jong en oud. De plannen werden zeer enthousiast ontvangen en worden ondersteund door Infoclub de Loi.
 
Daarnaast was er ook ruime aandacht voor de statuten, ledensamenstelling en gang van zaken binnen de Infoclub. Het dagelijks bestuur zal op de volgende vergadering een voorstel doen hoe we hiermee in de toekomst om willen gaan. Geïnteresseerden mogen zich altijd melden bij het bestuur om zitting te nemen in de Infoclub. Af en toe aanschuiven bij de openbare vergaderingen mag uiteraard ook!

 

info 03

 

info 02

 

info 01

{fcomment}