Ledenvergadering

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

De Dorpsraad van Wellerlooi nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 15 maart aanstaande om 20.00 uur in MFC 't Luukske

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsraad Wellerlooi.

Wellerlooi maart 2018, 

 
Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsraad Wellerlooi. Wellerlooi maart 2018, Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 15-03-2018. De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Luukske. Agenda:
 
1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering;
 
3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
 
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
 
5. Ingekomen stukken;
 
6. Jaarverslag Dorpsraad doornemen;
 
7. Financieel jaarverslag Dorpsraad doornemen;
 
8. Vaststellen bedrag en toelichten procedure leefbaarheidsbudget;
 
9. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
 
10. Rondvraag;
 
11. Sluiten vergadering.
 
Graag tot dan!
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi