Uitnodiging Dorpsraad

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

23-01-'18
VERGADERING VERZET naar  donderdag 1 februari aanvang 20:00 in MFC 't Luukske

 

 

 

Uitnodiging vergadering Dorpsraad Wellerlooi.
Wellerlooi januari 2018,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 01-02-2018.
De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Luukske.

Agenda:
1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
2. Vaststellen notulen vorige vergadering;
3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
5. Ingekomen stukken;
6. Dorpsverfraaiing bloembakken/kerstverlichting;
7. Actielijst;
8. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
9. Rondvraag;
10. Sluiten vergadering.
 
Graag tot dan!
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi