Uitnodiging Dorpsraad

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

23-11-'17
AGENDA VERGADERING 30 november in 't Luukske

 

Wellerlooi november 2017,
 
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 30-11-2017.
De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Luukske.
 
Agenda:
1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
2. Vaststellen notulen vorige vergadering;
3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
5. Ingekomen stukken;
6. Dorpsenquête bespreken;
7. Werkgroep verfraaiing: kerstverlichting/bloembakken;
8. Actielijst;
9. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
10. Rondvraag;
11. Sluiten vergadering.
 
Graag tot dan!