Mededeling (update)

walkro

29-09-'17
UPDATE VOORTGANG ONDERHOUD 

2 weken geleden hebben wij u bericht betreffende groot onderhoud aan onze centrale proceswatersilo. We hadden ingeschat dat deze werkzaamheden op vrijdag 29 september afgerond zouden kunnen worden. Het betreft onderhoud dat niet vaak voorkomt en dus moeilijk te plannen is. Zoals het nu laat uit zien zullen de werkzaamheden nog t/m woensdag 3 oktober voort duren. Wij vragen nogmaals om uw begrip indien dit tot overlast mocht leiden.

Met vriendelijke groet,

Walkro Blitterswijck B.V.