Bestemmingsplan

Gemeente Bergen logo

26-09-'17
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LIGT TER INZAGE

 
Van 28 september tot en met 8 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018 met het bijhorende milieueffectrapport ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Of digitaal via www.bergen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het hele buitengebied van de gemeente Bergen. Er zijn twee uitzonderingen: Het gebied Maaspark Well en een gedeelte van het gebied Bleijenbeek in Afferden.
 
Een nieuw bestemmingsplan
 
Het gaat hier om een nieuw bestemmingsplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad in 2015 opgedragen om een plan op te stellen inclusief de veehouderijen. In dit nieuwe plan staan nieuwe en herziene regelingen voor o.a. woningen, bijgebouwen, recreatie- en horecavoorzieningen en veehouderijen. De regeling voor de bescherming van cultuurhistorische waarden is aangepast. Verleende omgevingsvergunningen en de voor diverse locaties vastgestelde bestemmingsplannen zijn meegenomen. In het nieuwe bestemmingsplan zijn ook initiatieven van burgers en bedrijven opgenomen.
 
Zienswijze
 
Tijdens de inzagetermijn, 28 september tot en met 8 november 2017, kan iedereen een zienswijze indienen. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentelijke site (www.bergen.nl) en naar de Staatscourant van 27 september 2017 (www.officiëlebekendmakingen/gemeenteblad).
 
Inloopavonden
 
Dinsdag 10 oktober 2017 en donderdag 12 oktober 2017 zijn er inloopavonden in het gemeentehuis. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen van 19.00 uur tot 21.30 uur. Tijdens de inloopavonden kunt u het plan inzien en vragen stellen.
 
Meer informatie
 
Wilt u meer informatie, heeft u vragen? Dan kunt u ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.