Uitnodiging Dorpsraad

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

21-06-'18
AGENDA BESTUURSVERGADERING 

28 juni '18 in 't Luukske

 

 

Uitnodiging vergadering Dorpsraad Wellerlooi.

Wellerlooi juni 2018,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 28-06-2018. Let op: vergaderdatum is veranderd!! De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis 't Luukske.
 
Agenda:

1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
2. Vaststellen notulen vorige vergadering;
3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
5. Aanvragen leefbaarheidsbudget bespreken;
6. Belangrijke ingekomen stukken;
7. Actielijst;
8. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
9. Rondvraag;
10. Sluiten vergadering.

Graag tot dan!
 
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi