Ledenvergadering

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

14-09-'17
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSRAAD WELLERLOOI

 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsraad Wellerlooi.  Wellerlooi september 2017,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 21-09-2017.
De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Luukske.

Agenda:
1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
2. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering;
3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
5. Ingekomen stukken;
6. Stemmen herverkiezing bestuursleden Eric Janssen en Jan vd Ven;
7. Presentatie en stemmen leefbaarheidsbudgut;

Pauze (Telling van stemmen.)

8. Uitslag herverkiezing bestuursleden en leefbaarheidsbudget;
9. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
10. Rondvraag;
11. Sluiten vergadering.

Graag tot dan!
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi

 

25
jan
2018

KBO: Jaarvergadering

25 jan 201803
feb
2018

CV de Kuluut: Prinsenreceptie

03 feb 201809
feb
2018

KBO: Carnaval

09 feb 201806
mrt
2018

De Zonnebloem: Kevelaer

06 mrt 2018