Rectificatie

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

11-12-'18
T.A.V. BEWONERS BUITENGEBIED WELLERLOOI 

Beste bewoners van het buitengebied Wellerlooi

Afgelopen week heeft u een uitnodiging ontvangen m.b.t een informatieve inschrijfavond van Glasvezel Buitenaf, op de Venweg 11 te Wellerlooi.

Deze brief is medeondertekend met "Dorpsraad Wellerlooi".

Via deze weg willen wij u laten weten dat deze uitnodiging niet door de dorpsraad verstuurd is en de dorpsraad als zodanig niet gekend is in deze brief.

We betreuren deze gang van zaken. Er mogen alleen brieven en berichten namens de dorpsraad naar buiten gebracht worden waar de voltallige dorpsraad in gekend is, en in meerderheid achter staat.
Post en uitingen (ook digitaal) met een officieel standpunt van het bestuur wordt vooraf gezien en goedgekeurd door tenminste twee leden van het dagelijks bestuur, bij voorkeur de voorzitter en de secretaris.

Daarnaast willen we als dorpsraad ons neutraal opstellen en alleen informeren en geen medewerking verlenen aan de verdere acquisitie van commerciële bedrijven.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Bergmans
Voorzitter Dorpsraad Wellerlooi

24
jan
2019

KBO: jaarvergadering

24 jan 201908
feb
2019

Fanfare: jaarvergadering

08 feb 201911
feb
2019

Dorpsraad: Open bestuursvergadering

11 feb 201923
feb
2019

CV de Kuluut: Prinsenreceptie

23 feb 2019