Ledenvergadering

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

De Dorpsraad van Wellerlooi nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 september aanstaande om 20.00 uur in MFC 't Luukske

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsraad Wellerlooi.

Wellerlooi september 2018, 

 
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 20-09-2018. De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Luukske.
 
Agenda:
 
1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;

2. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering;

3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
    • Kascontrole
    • Aanpassingen huishoudelijk reglement

4. Belangrijke ingekomen stukken;

5. Voorstellen nieuwe en herkiesbare bestuursleden;

6. Presentaties leefbaarheidsbudget;

7. Stemmen (nieuwe) bestuursleden en leefbaarheidsbudget;

    Pauze (tellen van de stemmen)

8. Presentatie Project Ooijen-Wanssum door Kees-Jan v.d. Herik;

9. Uitslag verkiezing bestuursleden en leefbaarheidsbudget;

10. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;

11. Rondvraag;

12. Sluiten vergadering.
 
 
Graag tot dan!
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi

 

25
okt
2018

KBO: Themamiddag

25 okt 201803
nov
2018

Fanfare: St. Merte

03 nov 201803
nov
2018

Fanfare: Feestavond

03 nov 201811
nov
2018

CV de Kuluut: opening carnavalsseizoen

11 nov 2018