Ledenvergadering

dorpsraad wellerlooi logo fc hr1

De Dorpsraad van Wellerlooi nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 september aanstaande om 20.00 uur in MFC 't Luukske

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsraad Wellerlooi.

Wellerlooi september 2018, 

 
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 20-09-2018. De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Luukske.
 
Agenda:
 
1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;

2. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering;

3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
    • Kascontrole
    • Aanpassingen huishoudelijk reglement

4. Belangrijke ingekomen stukken;

5. Voorstellen nieuwe en herkiesbare bestuursleden;

6. Presentaties leefbaarheidsbudget;

7. Stemmen (nieuwe) bestuursleden en leefbaarheidsbudget;

    Pauze (tellen van de stemmen)

8. Presentatie Project Ooijen-Wanssum door Kees-Jan v.d. Herik;

9. Uitslag verkiezing bestuursleden en leefbaarheidsbudget;

10. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;

11. Rondvraag;

12. Sluiten vergadering.
 
 
Graag tot dan!
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi

 

11
dec
2018

De Zonnebloem: Kerstmarkt

11 dec 201812
dec
2018

KBO: Kerststukjes maken

12 dec 201815
dec
2018

CV de Kuluut: Prinsenbal

15 dec 201820
dec
2018

KBO: Kerstviering

20 dec 2018